วิธีการดู Facebook User ID หลังจาก facebook ได้ปรับ url ให้สมาชิกสามารถตั้งชื่อต่อหลัง domain ของ facebook ได้ จากเดิมที่สมัครใช้ facebook แรกจะได้ url ประมาณนี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=00000000000000 และสามารถปรับมาใช้เป็น http