GoPro Rechargeable Battery (HERO 9 Black) แบตเตอรี่สำรอง Gopro9 1720mAh

GoPro Rechargeable Battery (HERO 9 Black) แบตเตอรี่สำรอง Gopro9 1720mAh

GoPro Rechargeable Battery For HERO 9 Black
GoPro Rechargeable Battery HERO9 Black

หลังจาก GoPro เปิดตัวกล้อง GoPro 9 ใหม่ วางจำหน่ายมา อุปกรณ์ทุกอย่างของ GoPro 7 GoPro 8 ใครซื้อจัดเต็มไว้ สรุปใช้ร่วมกันไม่ได้ GoPro 9 แบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่า ความจุมากกว่า ที่ 1720mAh เพราะด้วยระบบต้องกินพลังงานมากขึ้น GoPro 9 มีจอหน้าเพิ่มเข้ามา Ok ซื้ออุปกรณ์เสริมใหม่ยกชุด

GoPro Rechargeable Battery (HERO 9 Black) แบตเตอรี่สำรอง Gopro 9 Black
ตอนนี้เดือน พฤศจิกายน แล้วยังหาซื้อยาก แต่ผมหามาได้แล้ว 1 ก้อน ซื้อเก็บที่ละก้อนๆ คิดว่าซื้ออีก 1 - 2 ก้อนแล้วแต่ช่วงโปร แบตเตอรี่ 1ก้อน ถามว่าพอไหม ตอบเลยไม่ค่อยพอ ก่อนได้แบตมาสำรอง ถ่ายๆไป พอแบตใกล้หมด ผมต้องหยิบ Gopro 7 มาใช้สำรองแทน

คุณสมบัติ Battery HERO9 Black

  • แบตเตอรี่สำรอง GoPro HERO9 Black
  • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Li-Ion
  • ความจุ 1720mAh

แบบไหน GoPro HERO 9 Battery ดูอย่างไร

สำหรับซื้อออนไลน์ ตอนนี้บางร้าน บาง app ลงรูปให้ชวนสับสน คลิกเข้าไปไม่ใช่
วิธีสังเกตว่าแบบไหน แบตเตอรี่ GoPro 9 ดูที่สีฟ้าบนตัว แบตเตอรี่ ของ GoPro HERO 9 จะมีสีฟ้าทั้ง 2 ด้าน ส่วน แบตเตอรี่ GoPro 7, 8 จะมีสีฟ้าด้านล่างอย่างเดียว ตามรูปนี้

เปรียบเทียบขนาด Battery HERO9 - Battery HERO8,7