ดึงหมวดหมู่ wordpress bootstrap the_category() css

ดึงหมวดหมู่ wordpress bootstrap the_category() css

Wordpress ดึงหมวดหมู่ Category ฟังก์ชั่น the_category() ใช้รวมกับ bootstrap framework

พอดีบ้างครั้งผมใช้ CMS wordpress เป็นโครงสร้างระบบของเว็บไซต์ เพราะจัดการง่ายดี และออกแบบธีมเอง และใช้ bootstrap framework ในการออกแบบ Front-end แสดงผล ตามสไตล์ bootstrap

สำหรับใครกำลังแต่ธีม Wordpress bootstrap ในส่วน List Category ลองนำโค้ดนี้ลองดูครับ ผมก็ได้ code จากเน็ทแล้วมาเพิ่มเติมอีกทีครับ

<?php
// build category collection
$categories = get_categories($args);
$menu = '<ul class="list-unstyled">';

// iterate through your categories
foreach($categories as $category) {

// you can also use $category->slug
	$menu .= '<li> <a href="' . get_category_link($category->cat_ID). '">' . 		$category->name . '</a></li>';
}

$menu .= '</ul>';
echo $menu;
?>

บทความ note