วิธีการดู ID ผู้ใช้ของ Facebook User

วิธีการดู ID ผู้ใช้ของ Facebook User

วิธีการดู Facebook User ID หลังจาก facebook ได้ปรับ url ให้สมาชิกสามารถตั้งชื่อต่อหลัง domain ของ facebook ได้ จากเดิมที่สมัครใช้ facebook แรกจะได้ url ประมาณนี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=00000000000000 และสามารถปรับมาใช้เป็น https://www.facebook.com/ชื่อที่ต้องการ เมื่อได้เปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่แล้ว จึงไม่เห็น เลข ID แสดง หากต้องการทราบ User ID เพื่อนำไปใช้งาน อาจจะนำไปเขียน app หรือใช้กับ facebook api วิธีดู Facebook User ID - login เข้าใช้งาน facebook ก่อน - ไปที่หน้านี้ https://developers.facebook.com/tools/explorer/ ซึ่งเป็น tools เครื่องมือของทาง facebook  หัวข้อ Graph API Explorer หน้าแรก › เครื่องมือ › Graph API Explorer หลังจากนั้นก็จะได้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ User ID ดังตัวอย่าง { "id": "เลข User ID", "name": "ชื่อนามสกุล หรือซื่อต่างๆที่ตั้งไว้", "first_name": "Boardshopping", "middle_name": "ชื่อ", "last_name": "นามสกุล", "link": "https://www.facebook.com/username", "username": "username", "gender": "เพศ", "locale": "th_TH" }