Path การระบุ path พาธเพื่อเรียกใช้ไฟล์ต่างๆ

Path การระบุ path พาธเพื่อเรียกใช้ไฟล์ต่างๆ

Path (พาธ) หรือ folder เอาตามความเข้าใจง่ายๆ คือ "ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ หรือโปรแกรม" ที่เก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า folder ในการชี้พาธเพื่อเรียกใช้ไฟล์หรือโปรแกรม ส่วนมากใช้กัน 2 ลักษณะ แบบแรก เรียกใช้โดยตรง เช่น เราต้องการเปิดเพลงโดยใช้โปรแกรม Winamp เราก็ต้องไปตั้งค่าชี้พาธให้โปรแกรมรู้ ว่าเพลงอยู่ที่นี้น่ะ เช่น D:\music\Pop\music_1.mp3 D:\ คือ ไดร์ Path (พาธ) คือ music , Pop music_1.mp3 คือ ไฟล์ที่ต้องการให้โปรแกรมทำงาน แบบที่สอง การเรียกใช้อ้างอิง Path (พาธ) บนเว็บไซต์ ในการอ้างอิงพาธบนเว็บไซต์นี้ มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในตัวอย่างนี้เอาแบบเข้าใจง่ายๆ สมมุติ หากเราได้สร้างเว็บไซต์ไว้เว็บหนึ่ง คือ mydomain.com ไว้บน hosting ก็จะเห็นพาธดังนี้ Path (พาธ)1 /domains/postfree108.com Path (พาธ)2 /domains/postfree108.com/public_html/backend/function Path (พาธ)3 /domains/postfree108.com/public_html/admin/index.php mydomain.com คือที่เก็บไฟล์ทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยใน  mydomain.com นี้สามารถสร้าง folder ไว้ได้ไม่จำกัด