PHP ต้องการให้แสดงลิงค์บางหน้า basename()

PHP ต้องการให้แสดงลิงค์บางหน้า basename()

บทความนี้ได้นำ ฟังก์ชั่น basename() มาประยุคใช้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้แสดงลิงค์ หรือ ข้อความ ต่างๆ ในหน้าแรก index แต่ต้องการให้แสดงในหน้าอื่นๆ code นี้สามารถนำไปประยุคใช้ได้หลายรูปแบบ คำสั่ง php ที่ใช้ [php] $_SERVER['SCRIPT_NAME'] basename(); [/php] code ตัวอย่าง ให้แสดงลิงค์บางหน้า [php] <?php if(basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'index.php'){ echo "ข้อความที่ต้องการแสดงในหน้าแรก"; } ?> [/php] ในกรณีนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับ script บางตัว เพราะต้องกำหนดค่าให้ตรวจสอบโดยตรง